صفحه اصلی

[us_image_slider ids=”7492,7493″ transition_speed=”200ms” autoplay=”1″ autoplay_period=”2s” img_size=”full”][us_text text=”محصولات بادی” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22width%22%3A%2285%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22top%22%3A%2280%25%22%2C%22z-index%22%3A%229%22%7D%7D”]
[us_image_slider ids=”6731,7023″ transition_speed=”200ms” autoplay=”1″ autoplay_period=”2s” img_size=”full”][us_text text=”محصولات تزریقی” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22width%22%3A%2285%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22top%22%3A%2280%25%22%2C%22z-index%22%3A%229%22%7D%7D”]
[us_image_slider ids=”6733″ transition_speed=”200ms” autoplay=”1″ autoplay_period=”2s”][us_text text=”محصولات چاپی” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22width%22%3A%2285%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22top%22%3A%2280%25%22%2C%22z-index%22%3A%229%22%7D%7D”]
[us_text text=”با امجد پلاستیک آشنا شوید” tag=”h1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_content_secondary%22%2C%22margin-bottom%22%3A%220.5rem%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22color%22%3A%22_content_secondary%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22color%22%3A%22_content_secondary%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22color%22%3A%22_content_secondary%22%2C%22font-size%22%3A%2228px%22%7D%7D”]

شرکت تولیدی امجد پلاستیک (تحت پوشش وزارت صنعت ، معدن وتجارت) در سال 1362 با هدف تولید ظروف بسته بندی پلاستیکی تاسیس گردید . اکنون پس از سالها تلاش وکسب تجربه و اعتبار در بازار تولید در جهت نوآوری و با تکیه بر بیش از ربع قرن فعالیت و شناخت بازار های داخلی و خارجی ، مفتخر است که کلیه محصولات خود را جهت بسته بندی انواع محصولات شیمیایی ، صنعتی ، مواد غذایی و غیره به مشتریان محترم عرضه نماید این شرکت با تکیه بر دانش فنی روز و همچنین داشتن دستگاههای بادی و تزریق پلاستیک فول اتوماتیک و با ظرفیتهای مختلف قادر …

[us_btn label=”بیشتر بخوانید” link=”url:https%3A%2F%2Famjadplastic.com%2Fabout-us%2F|title:%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A7″ style=”3″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-2%25%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22margin-top%22%3A%22-2%25%22%7D%7D”]
[us_separator size=”small”][us_text text=”ويژگي هايی كه امجدپلاستيك را متمايز ميكند :” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22font-size%22%3A%2227px%22%7D%7D”]
  •  طراحي صنعتی متمايز
  • كيفيت محوری
  • تنوع محصولات بادی و تزريقی
  •  نوآوری
  • سابقه فعاليت شركت
  • آزمايشگاه پيشرفته
  •  قالب هاي اختصاصی
  • خدمات پس از فروش
[us_separator size=”small”]

تعداد محصولات

[us_counter initial=”0″ final=”65+” duration=”3.0s” align=”right” title=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%223em%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222.5rem%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”]

نیروی انسانی

[us_counter initial=”0″ final=”100+” duration=”3.0s” align=”right” title=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%223em%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222.5rem%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”]

سابقه فعالیت

[us_counter initial=”0″ final=”39+” duration=”3.0s” align=”right” title=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%223em%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222.5rem%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”]

تعداد مشتریان

[us_counter initial=”0″ final=”450+” duration=”3.0s” align=”right” title=”” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%223em%22%2C%22font-weight%22%3A%22700%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222.5rem%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22font-size%22%3A%222rem%22%7D%7D”]
[us_text text=”دانلود کاتالوگ محصولات” tag=”p” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22left%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22margin-top%22%3A%2213%25%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22left%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22margin-top%22%3A%2213%25%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22left%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22margin-top%22%3A%2213%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22font-size%22%3A%2220px%22%2C%22font-weight%22%3A%22400%22%2C%22margin-top%22%3A%2239%25%22%7D%7D”][us_btn label=”DOWNLOAD” link=”url:https%3A%2F%2Famjadplastic.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F10%2FDigital-Catalog.pdf|target:_blank” style=”5″ align=”left” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22animation-name%22%3A%22afb%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.7s%22%7D%7D”]
[us_image image=”7182″ size=”full” align=”right” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%2240%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22left%22%3A%2212%25%22%2C%22top%22%3A%22-25%25%22%2C%22animation-name%22%3A%22afl%22%2C%22animation-delay%22%3A%220.5s%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22width%22%3A%2240%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22left%22%3A%227%25%22%2C%22top%22%3A%22-11%25%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22width%22%3A%2248%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22left%22%3A%220%22%2C%22top%22%3A%22-14%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22width%22%3A%2260%25%22%2C%22position%22%3A%22absolute%22%2C%22left%22%3A%227%25%22%2C%22top%22%3A%22-11%25%22%7D%7D”]
[us_text text=”رویدادها و مقالات” tag=”h2″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23060606%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][us_grid items_quantity=”3″ items_layout=”6836″ columns=”3″ items_gap=”1rem”][us_separator][us_btn label=”مقالات بیشتر” link=”url:https%3A%2F%2Famjadplastic.com%2Fevent-articels%2F|title:%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA” align=”center”]
[us_text text=”برخی از مشتریان ما” tag=”h3″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22_content_primary%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D”][us_carousel post_type=”attachment” images=”6843,6844,6845,6846,6847,6848″ items_layout=”6849″ columns=”5″ items_gap=”0.1rem” carousel_arrows=”” carousel_dots=”1″ carousel_center=”” carousel_slideby=”” carousel_loop=”” carousel_autoheight=”” carousel_fade=”” carousel_autoplay=”1″ carousel_interval=”2s” carousel_autoplay_smooth=”” breakpoint_1_autoplay=”1″ breakpoint_2_cols=”4″ breakpoint_2_autoplay=”1″ breakpoint_3_cols=”3″ breakpoint_3_autoplay=”1″]
واتس اپ شرکت تولیدی امجد پلاستیک
ارسال از طریق WhatsApp